galego | español
texto grande
buscar

Anuncios

(24/09/2018) Resolución Alcaldía Lugar do Sorteo.

ATENCIÓN LUGAR DO SORTEO EN SALA DAS CUNCHAS NO CONCELLO DO GROVE ÁS 09:30 DO DÍA 25 DE SETEMBRO.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(21/09/2018) Lista de puntuacións definitivas da Bolsa de Emprego Festa do Marisco, e lista provisional das categoría de prazo excepcional Axudante Cociña e Operario Control Acceso Vahículos e data sorteo empates entre candidatos/as.

 

(20/09/2018) Puntuacións provisionais candidatos/as Orientador/a Laboral.

 

(19/19/2018) Resultado provisional da selección de Conserxes-Mantedores de Edificios. Prazo para presentación de reclamacións 2 días hábiles.

 

(19/09/2018) Listaxe de admitidos e excluídos proceso de selección Orientador/a Laboral

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(21/08/2018) Convocatoria de contratación laboral temporal de Tecnico/a de Orientación Laboral polo procedemento de urxencia. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases

Modelo de solicitude

 

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(16/08/2018) Listaxe difinitivo de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018.

 

(03/08/2018) Orzamento e cadro de persoal 2018

 

(02/08/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco Categoría RESPONSABLE DE ALMACEN. Prazo para presentar documentación: do 3 ao 9 de agosto de 2018.

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(31/07/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018. Prazo para presentar documentación: do 1 ao 7 de agosto de 2018.

 

(13/07/2018) Modificación dos prezos das actividades deportivas do Concello do Grove

 

(03/07/2018) Acta do procedemento de selección de 7 postos de auxiliares de Policía Local

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe de nenos e nenas admitidos/as no Campamento Deportivo de Verán 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da Ordenanza para o impulso social da lingua galega no concello do Grove

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da nova Taxa pola prestación do servizo de prevención e extinción de incendios, prevención de ruínas, construcións, salvamentos e outros análogos

 

(13/06/2018) Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización e aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(11/06/2018) Formalización de contrato da obra "Humanización da rúa Alexandre Bóveda"

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(23/05/2018) Modificación da Ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(09/05/2018) Concesión de subvencións da Deputación de Pontevedra correspondentes á convocatoria para os plans de mobilidade sustentable para concellos de menos de 50.000 habitantes

 

(19/04/2018) Concesión de subvención da Deputación Provincial de Pontevedra Plan Concellos 2018. Liña 3 Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. 

Documento informativo de postos, procedementos e requisitos

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a clubs deportivos do Concello do Grove

 

(12/04/2018) Bases para subvencións a eventos deportivos do Concello do Grove

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(22/03/2018) Cobramento do padrón de auga, depuración e canon de saneamento da Xunta

 

(22/03/2018) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de terrazas

 

(22/03/2018) Anuncio de regularización do cemiterio parroquial de San Vicente do Grove.

 

(09/03/2018) Aprobación inicial das modificacións propostas á Ordenanza municipal reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Venta de maquinaria de carpintería de antiguo obradoiro de emprego

 

(01/03/2018) Anuncio de licitación. Adxudicación de bancadas no mercado municipal

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(28/02/2018) Corrección de erros do anuncio da convocatoria de subvencións para actividades de dinamización e promoción comercial de hostalería e turismo, publicado o 6 de febreiro

 

(07/02/2018)  Acordo Plenario de 29 de xaneiro de 2018 para apoiar a solicitude da MODALIDADE DE BACHARELATO DE ARTES NO IES MONTE DA VILA

 

(06/02/2018) Delegación na Xunta de Goberno Local da atribución de licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(06/02/2018) Ordenanza de tráfico do Concello do Grove (BOP núm. 26 do 06/02/2018)

 

(30/01/2018) Dación de contas ao Pleno Subvencións Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

 

(09/12/2017) Aprobación inicial da Ordenanza de tráfico do Concello do Grove

 

(05/12/2017) Calendario fiscal do contribuínte

 

(01/12/2017) Certificado plenario 27/11/2017. Dación de contas das subvencións da Deputación de Pontevedra Plan Concellos 2016

 

(28/11/2017) Informacion pública respecto das instalacións de tempada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(17/11/2017) Dación de contas das resolucións presidenciais da Deputación de Pontevedra que aproban varias solicitudes de subvención do Concello do Grove formuladas con cargo ao Plan Concellos 2017

 

(15/11/2017) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(15/11/2017) Expediente de modificación de crédito 10/2017

 

(09/11/2017) Lista de admitidos definitiva da Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinaría.

 

(06/11/2017) Prego de condicións para a adxudicación por procedemento aberto de casetas e bancadas libres no mercado municipal do Grove

Plano>

 

(31/10/2017) Cadro de Persoal do Concello do Grove. Exercicio 2017

 

(16/10/2017) Concesión de subvencións deportivas municipais del Concello do Grove 2017 

 

(16/10/2017) Lista de admitidos e de excluídos na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos do 16 ao 20 de outubro.

 

(05/10/2017) Resolucíon da Alcaldía coa puntuación obtida polos candidatos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(27/09/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe de admitidos e excluídos da contratación laboral temporal de técnico/a de orientación laboral por porcedemento de urxencia.

 

(30/08/2017) Aprobación inicial orzamento e cadro de persoal 2017

 

(17/08/2017) Proxecto de humanización da rúa Castelao, entre as rúas Luis A. Mestre e Luis Casais

 

(11/08/2017) Resolución de Alcaldía coa listaxe final da Bolsa de Emprego para a contrataciónl aboral temporal da Festa do Marisco 2017, realizado o sorteo para dirimir os empates entre os/as candidatos/as

 

(04/08/2014) Implantación da Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(03/08/2017) Resolución da Alcaldía coa listaxe coa puntuación definitiva dos candidatos/as da Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco 2017 e data para dirimir os empates entre candidatos/as. Xoves, 10 de agosto de 2017, ás 10.00 h na Sala das Cunchas da Casa do Concello do Grove, praza do Corgo. O Grove.

 

(03/08/2017) ANUNCIO polo que se fai público o expediente de modificación de uso de equipamento en Monte da Vila

 

(01/08/2017) Certificado do acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de xullo de 2017 sobre a Sede Electrónica do Concello do Grove

 

(26/07/2017) Resolución da Alcadía coa listaxe definitiva de admitidos e puntuación provisional na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017. Prazo de 5 días hábiles desde o 27 de xullo para presentar alegacións.

 

(26/07/2017) Modificación de créditos N.º3/2017

 

(26/07/2017) Modificación de uso para a construción do auditorio e escola de música

 

(11/07/2017) Listaxe de admitidos/as e excluídos/as na Bolsa de Emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2017 Prazo de 5 días naturais desde o día 12 de xullo.

 

(11/07/2017) Difusión de subvencións outorgadas ao Concello do Grove pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

[19/06/17] Listaxe de admitidos e calendario de actuacións para as prazas de socorristas, patrón e sanitarios 2017. 

 

(16/06/2017) FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE LIMPEZA DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  

 

(14/06/2017) BASES ESPECÍFICAS DA BOLSA DE EMPREGO PARA CONTRATACIÓN DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA FESTA DO MARISCO DE 2017.

Anexo I (Solicitude de participación)

Anexo II (Postos e requisitos)

Resume de documentación a xuntar coa solicitude

Corrección de erros

Nota: O prazo de presentación de solicitudes do día 16 de xuño ata o 30 de xuño de 2017.

 

(10/06/2017) Anuncio de Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 4 Peóns de Obras Públicas, 2 conductors camión e 1 auxuliar adminsitrativo. (prazo ata 20 de xuño)

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(07/06/2017) EXPOSICIÓN PÚBLICA CONTA XERAL 2016

 

(02/06/2017) Resolución de Alcaldía coa lista final dos/as condidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove, unha vez realizado o sorteo dos empates. A bolsa ten unha validez de 2 anos, a partir do do 2 de xullo de 2017.

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(29/05/2017) Resolución de Alcaldía coa lista definitiva coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove e data do día do sorteo público para dirimir os empates.

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun coordinador de praias 2017

 

(19/05/2017) Anuncio da acta do tribunal para a selección dun/dunha auxiliar de turismo. Fase oposición

 

(15/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(15/05/2017) Resolución definitiva coa listaxe de proxectos baremados da adxudicación de Espazos de Emprendemento do Mercado Municipal do Concello do Grove

 

(12/05/2017) Lista provisonal coas puntuacións dos/as candidatos/as da Bolsa Xeral de Emprego do Concello do Grove. Prazo de revisión de puntuación 5 días hábiles a partir da publicación. (do 15 ao 22 de maio de 2017)

 

(08/05/2017) Lista de admitidos, excluídos, tribunal e probas físicas auxiliares de policía

 

(04/05/2017)Bases de coordinador de socorrismo en praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo.

 

(04/05/2017) Lista de persoas admitidas, tribunal e data de exame dos auxiliares de turismo

 

(03/05/2017) Convocatoria de contratación a través do Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra de 2 Auxiliares de Turismo. (Prazo ata 5 de maio)

 

(24/04/2017) APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DO CONCELLO DO GROVE

Texto íntegro da ordenanza>

 

(21/04/2017) Prego de condicións e modelo de instancia que rexerán na contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles, é dicir, do 24 ao 28 de abril.

 

(20/04/2017) Bases das subvencións do Concello do Grove a clubs deportivos 2017

 

(20/04/2017) Bases das axudas do Concello do Grove a eventos deportivos 2017

 

(04/03/2017) Convocatoria para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo a través de concurso-oposición (ATENCIÓN: o prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia). BASES

 

(03/04/2017) Anuncio subvención concedida Plan Concellos 2017 Deputación Provincial de Pontevedra. Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais.

 

(17/03/2017) Formalización de contrato de cuberta para pistas de pádel e construción de pista de pádel

 

(24/02/2017) Anuncio de subvencións concedidas Plan Concellos 2016

 

(24/02/2017) Solicitude da Comunidade de Montes San Martiño para o traslado dun lavadoiro no Lugar da Cova da Loba

 

(16/02/2017)Bases de adxudicación de locais de emprendemento (fin do prazo de solicitudes: 16/03/2017)) e anexos (modelo solicitude)

 

(15/02/2017) Acordo da Xunta de Goberno Local do 6 de febreiro de 2017 sobre as instalacións do Redondo da Illa da Toxa

 

(14/02/2017) Licitación de postos e bancadas libres no mercado municipal

 

(14/02/2017) Licitación da explotación dun tren turístico no concello do Grove

 

(09.02.2017) Aprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do concello do Grove

 

(03/02/2017) Acordo plenario de aprobación por unanimidade da proposta de todos os grupos políticos municipais para a solicitude da modalidade de bacharelato de Artes para o IES Monte da Vila

 

(01/02/2017) Solicitude do Concello do Grove de autorización de obras de execución dunha senda peonil no lugar e parroquia de San Vicente do Grove

 

(24/01/2014) Servizos de temporada 2017. Información pública respecto das instalacións de temporada e servizos de escolas de surf, bodyboard, longboard e paddle surf, nas praias da provincia de Pontevedra. Apertura do prazo para presentación de solicitudes

 

(18/01/2017) Anuncio de licitación (expediente 230/2016)

 

(17/01/2017) Normas do Servizo Provincial de Costas sobre os servizos de praias 2017

 

(16/01/2017 Anuncio de formalización de contrato. Adxudicación de contrato de explotación dos postos da Festa do Marisco

 

(10/01/2017) Adxudicación do contrato de axuda a domicilio a persoas dependentes

 

(05/01/2017) Cobramento da recollida de lixo, auga, depuración e canon de saneamento da Xunta de Galicia

 

(29/12/2016) Publicación definitiva da modificación da ordenanza fiscal de lixo, subministración de auga e sumidoiros e depuración do Concello do Grove

 

(05/12/2016) Aprobación inicial modificación de créitos nº 13, nº 22 e nº 24, dentro do orzamento de 2016

 

(29/11/2016) Aprobación das bases para as carrozas de Nadal

 

(22/11/2016) Aprobación inicial modificación de créditos núm. 20/2016

 

(10/11/2016) Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancia das plantacións do Concello do Grove

 

(07/11/2016) Delegación de atribucións de Accesibilidade en concelleira

 

(25/10/2016) Concesión subvención para a mellora do lavadoiro de Meloxo

 

(24/10/2016) Contrato anticipo pista de pádel

 

(24/10/2016) Contrato anticipo varias obras

 

(19/10/2016) Notificación da concesión ao Concello do Grove dunha subvención para a creación de espazos de emprendemento comercial no medio rural

 

(14/10/2016) Procedemento de aprobación de solicitude de licenza de vaos e modelos de solicitude

 

(06/10/2016) Relación de contribuíntes que se citan para seren notificadospor comparecencia

 

(05/10/2016) Aprobación do Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos no concello do Grove

 

(14/08/2016) Corrección de erro no cadro de persoal 2016

 

(18/08/2016) Ampliación do prazo para achegar solicitudes para as bolsas de emprego do Concello do Grove

 

(09/08/2016) Presupostos e cadros de persoal. Exposición pública da Conta Xeral do exercicio 2015

 

(05/08/2016) Notificacións plusvalías. Relación de contribuíntes que se citan para seren notificados por comparecencia

 

(02/08/2016) Bolsa de Emprego do Concello do Grove 2016

NOTA: o prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, que comezarán a contar a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

 

(20/07/2016) Licitación de postos vacantes no mercado municipal

 

(20/07/2016) Cobramento en período voluntario da subministración de auga, depuración e canon de saneamento (1º semestre 2016)

 

(08/07/2016) Listaxe de solicitantes ás prazas de socorrista acuático e bolsa de sanitarios

 

(08/07/2016) Ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais

 

(07/07/2016) Subvención outorgada ao Concello do Grove con cargo ao Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

 

(07/07/2016) Bases das subvencións a clubs deportivos 2016

 

(07/07/2016)Convocatoria autorizacións provisionais de uso de postos e bancadas no mercado municipal

 

(04/07/2016) Cobramento en período voluntario da taxa por recollida de lixo

 

(04/07/2016) Modelo de solicitude da segunda convocatoria de socorristas acuáticos 2016.

NOTA: Poderase presentar no Rexistro municipal a partir do día seguinte ao da súa publicación no diario Faro de Vigo, que se prevé para o martes 5 de xullo.

 

(04/07/2016) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2016

 

(01/07/2016) Contratos administrativos. Adxudicación da prestación do servizo de cafetería durante a Festa do Marisco 2016

 

(29/06/2016) Anuncio de licitación para a adxudicación da explotación, durante a Festa do Marisco, dos postos de promoción e venda de arroz de mariscos, berberechos, navallas, ostra plana, ostra rizada e polbo

 

(28/06/2016) Bolsa de auxiliar de policía: lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos

 

(21/06/2016) Aprobación inicial da modificación da Ordenanza de policía e bo goberno

 

(21/06/2016) Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora da taxa e condicións de uso de espazos, locais e instalacións municipais do Concello do Grove

 

(10/06/2016) Citación para formalizar contrato socorristas

 

(10/06/2016) Aprobación definitiva da modificación puntual dos estatutos do Consello Municipal do Deporte e da Actividade Física

 

(07/06/2016) Anuncio proposta para a contratación laboral temporal de 12 socorristas

 

(03/06/2016) Acta do tribunal para a selección de 12 socorristas de consignación propia

 

(03/06/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de accesibilidade en Beiramar

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de adaptación de edificio para Policía Local

 

(01/06/2016) Formalización de contrato de zona deportiva Terra de Porto

 

(26/05/2016) Acta do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(24/05/2016) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 12 socorristas acuáticos

 

(24/05/2016) Bases para a selección dun/dunha coordinador/a técnico/a de socorrismo en praias do concello do Grove para o ano 2016

 

(24/05/2016) Prego de condicións para a creación dunha bolsa de auxiliar de policía para o ano 2016

 

(20/05/2016) Acta de constitución e valoración de méritos do tribunal cualificador convocado para cubrir polo procedemento de concurso-oposición, unha praza de técnico auxiliar deportivo

 

(18/05/2016) Resultado da proposta de contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(16/05/2016) Resultado da proba tipo test, para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(13/05/2016) Baremo para a contratación de 2 auxiliares de turismo

 

(11/05/2016) Baremo socorristas e patrón de embarcacións deportivas con consignación propia e cooperación

Modelo de solicitude>

Atención: o prazo de presentación de solicitudes é do 13 ao 18 de maio, ambos inclusive.

 

(11/05/2016) Resultado das probas físicas levadas a cabo o día 11 de maio de 2016, para a contratación laboral

logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2009. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss