galego | español
texto grande
buscar

Pleno da corporación

A corporación intégrase polas persoas que se expresan a continuación, as cales se presentaron polas listas electorais que se indican a seguir:

 

   Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE
 •  José Antonio Cacabelos Rico 
 •  María Ángeles Domínguez Fernández
 •  Noemí Outeda Prol
 •  María del Pilar Galiñanes Castro
 •  Santiago Marcelino Meis Otero        
 •  Juan Otero Otero     
 •  Francisco Javier Otero Vidal
 •  Juan R. Outeda Montenegro
 •  María López Prieto
 •  Francisco M. Parada Carballa 

 

logotipo PSdeG-PSOE
   Partido Popular
 •  Beatriz Castro Vidal
 •  Víctor Otero Prol
 •  Martín Rivera Búa

 

   Esquerda Unida
 • José Antonio Otero González
 • Ana Cristina Domínguez Domínguez

logotipo EU

 

   Bloque Nacionalista Galego
 • Heladio Outeiro Padim 
 • David Torres Mascato

logotipo BNG

   
 

 

 

Correspóndenlle ao Pleno, unha vez constituído conforme ao disposto na lexislación de réxime local, as seguintes atribucións:

 

 • Elixir e destituír o alcalde do seu cargo conforme as regras establecidas na lexislación electoral.
 • Controlar e fiscalizar os órganos de goberno municipais.
 • Aprobar o regulamento orgánico, as ordenanzas e demais disposicións de carácter xeral que sexan da competencia municipal.
 • Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración do termo municipal, creación ou supresión de municipios e das entidades ás que se refire o artigo 45 da Lei 7/1985, do 2 de abril; creación de órganos desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades, e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.
 • Aprobar o cadro de persoal e a relación dos postos de traballo da entidade, segundo as normas estatais previstas no artigo 90.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e determinar o número e características do persoal eventual, así como aprobar a oferta anual de emprego público.
 • A fixación da contía global das retribucións complementarias, dentro dos límites máximos e mínimos e demais prescricións establecidas nas normas estatais de desenvolvemento do artigo 93 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
 • Aprobar as bases das probas para a selección de persoal, con suxeición ás normas regulamentarias que dite o Estado en aplicación da autorización conferida polo artigo 100.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.
 • Aprobar as bases que haxan de rexer nos concursos de provisión de postos de traballo, con suxeición ás normas básicas que dite o Estado, segundo o previsto nos artigos 90.2 e 101 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e resolver motivadamente os concursos aos que se refire o artigo 102.2 da mesma lei.
 • A autorización ou denegación de compatibilidade do persoal ao servizo da entidade local para un segundo posto ou actividade no sector público, así como a resolución motivada que recoñeza a compatibilidade ou declare a incompatibilidade do citado persoal para o exercicio de actividades da entidade local, a que se refiren os artigos 9 e 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
 • Separar do servizo os funcionarios da entidade, ratificar o despedimento do persoal laboral e impoñerlles sancións por faltas graves ou moi graves aos funcionarios con habilitación de carácter nacional que non supoñan a destitución do cargo nin a separación definitiva do servizo.
 • A determinación dos recursos propios de carácter tributario, a aprobación e modificación dos orzamentos, a disposición de gastos nos asuntos da súa competencia e a aprobación das contas.
 • Acordar as operacións de crédito ou garantía e conceder quitas e esperas, así como o recoñecemento extraxudicial de créditos.
 • A alteración da cualificación xurídica dos bens do municipio, logo do expediente no que se acredite a súa oportunidade e legalidade.
 • A adquisición de bens e a transacción sobre estes, así como o seu alleamento ou calquera outro acto de disposición, incluíndo a cesión gratuíta a outras administracións ou institucións públicas e a institucións privadas de interese público sen fin de lucro.
 • A concesión, arrendamento ou cesión de uso de bens por máis de cinco anos, sempre que a súa contía exceda do 10% dos recursos ordinarios do seu orzamento.
 • A regulación do aproveitamento dos bens comunais e a cesión por calquera título do aproveitamento destes bens.
 • O exercicio de accións administrativas e xudiciais e a defensa nos procedementos incoados contra o Concello.
 • A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais administracións públicas.
 • A aceptación da delegación de competencias feita por outras administracións públicas.
 • A aprobación dos plans e demais instrumentos de ordenación e xestión previstos na lexislación urbanística.
 • A aprobación da forma de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización.
 • A contratación de obras, servizos e subministracións cuxa duración exceda dun ano ou esixa créditos superiores aos consignados no orzamento anual da entidade e a aprobación de pregos de condicións xerais a que deban suxeitarse os contratos da corporación.
 • A aprobación dos proxectos de obras cando a contratación da súa execución sexa da súa competencia, conforme o disposto no apartado anterior.
 • Conceder medallas, emblemas, condecoracións ou outros distintivos honoríficos e conferir títulos de fillos predilectos ou adoptivos ou de membros honorarios da corporación.
 • Aquelas outras que deban corresponderlle ao Pleno por esixir a súa aprobación unha maioría especial, conforme o disposto no artigo 47 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e as demais que expresamente lle confiran as leis.

 

Webcam en Directo

axenda

calendario
mes anterior xaneiro | 24 mes próximo
LMMXVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2020. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss