galego | español
texto grande
buscar

Selección de persoal

(05/05/2021) Relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos na selección dunha praza de auxiliar de turismo funcionario interino dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico no Grove

 

(23/04/2021) Convocatoria dunha praza de turismo para o proxecto de recuperación do sector

(23/04/2021) Proposta de bases que rexerán a convocatoria para o nomeamento de un/unha auxiliar de turismo funcionario/a interino/a dentro do Proxecto de recuperación do sector turístico do Grove

 

(02/03/2021) Convocatoria de bolsa de emprego de electricista para o Concello do Grove

(02/03/2021) Anexos de inscrición no proceso de selección electricista

(22/02/2021) Certificado acordo Xunta Goberno Local creación lista de agarda de Operario Electricista

 

 

(19/02/2021) Nova convocatoria do proceso selectivo dun psicólogo/a para a UAD do Concello do Grove

 

(28/01/2021) Primeiro chamamento operarios de limpeza lista de agarda

 

(12/01/2021) Listaxe de persoas admitidas e excluídas para a bolsa de emprego de auxiliar de cultura

 

(04/08/2020) Acta do tribunal de selección: relación de aptos e proposta de candidatos para as 2 prazas de informadores/as para a oficina de turismo (Exp.: 1229/2020)

 

(27/07/2020) Constitución do tribunal para a selección de dous/dúas informadores/as para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas

 

(20/07/2020) Bases da convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, de 2 informadores/as de turismo

 

(08/07/2020) Relación de aptos e proposta de candidatos para as 2 prazas de axentes para a oficina de turismo. (Exp.: 663/2020)

 

(03/07/2020) Relación de aspirantes admitidos e data da proba para as 2 prazas de axentes para a oficina de turismo (Exp.: 663/2020)

 

(03/07/2020) Acta do tribunal bolsa administrativo resolucion de reclamacións e proposta de aprobación de lista de agarda

 

(29/06/2020) Constitución do tribunal para a selección de dous axentes para a oficina de turismo, relación de aspirantes admitidos e excluídos e data da proba (Exp. 663/2020)

 

 

(16/06/2020) Anuncio da convocatoria de 2 prazas laborais temporais de axentes para a oficina de turismo

 

(16/06/2020) Bases da convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal, de 2 axentes para a oficina de turismo

 

(02/06/2020) Acordo do tribunal: Segundo exercicio da fase de oposición para a constitución dunha bolsa de emprego temporal. Posto de administrativo/a. (Exp.: 2491/2019)

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuacións definitivas e proposta de contratación de peón/peoa forestal Plan Concellos 2020

 

(02/06/2020) Anuncio: Puntuacións definitivas e proposta de contratación peón/peoa de obras públicas Plan Concellos 2020

 

(11/05/2020) Anuncio do tribunal de selección: resultados definitivos do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de auxiliar técnico de deportes (exp.: 896/2019)

 

(11/05/2020) Acta do tribunal de selección. Resolución de reclamacións procedemento de selección técnico/a auxiliar deportivo (exp. 896/2019)

 

(21/02/2020) Acta do segundo exercicio e resultados finais provisionais do procedemento de selección dun/dunha funcionario/a interino/a por razón de urxencia coa categoría de técnico/a auxiliar deportivo

 

(21/02/2020) Criterios de corrección para o segundo exercicio do proceso selectivo convocado para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico auxiliar deportivo do Concello Concello do Grove

 

(10/02/2020) Selección dun/dunha funcionario/a interino/a técnico/a auxiliar Deportes (exp. 896/2019). Táboa de respostas cuestionario tipo test

 

(06/02/2020) Proceso selectivo para técnico/a auxiliar de Deportes. Reunión do tribunal. 1º exame, avaliación e baremo de alegacións

 

(24/01/2020) Constitución do tribunal para a selección dun/dunha técnico/a auxiliar de deportes e avaliación e baremo dos méritos

 

(24/09/2019) Anuncio do tribunal de selección. Resultados do segundo exercicio e finais (provisionais)

 

(19/09/2019) Convocatoria Bolsa de Emprego 2019-2022

 

(19/09/2019) Bases da Bolsa de Emprego 2019-2022

 

(19/09/2019) Anuncio do tribunal: resolución de reclamacións 1.º exercicio procedemento de selección de 1 funcionario/a interino/a para a cobertura dunha praza de técnico/a de Administración Xeral adscrito á área de Intervención

 

(16/09/2019) Tribunal de selección dun TAX interino adscrito á área de Intervención

 

(13/09/2019) Festa do Marisco 2019: Acta de puntuacións provisionais. Prazo de reclamacións 3 días hábiles.

 

(12/09/2019) Modelo de respostas correctas do exame tipo test. Selección TAX interino adscrito á área de Intervención (exp. 1729/2018)

 

(09/09/2019) Convocatoria mantedores de edificios-conserxes CEIP. Resolución da Alcaldía-Contratación.

 

(06/09/2019) Acta do tribunal e valoración de méritos do proceso selectivo dun TAX interino na área de Intervención

 

(06/09/2019) Convocatoria Orientador/a Laboral: Bases de contratación. Publicado o anuncio hoxe no BOPPO. Prazo: 5 días hábiles.

Anexo: Instancia.

 

(05/09/2019) Convocatoria Mantedores de edificios-Conserxes CEIP´s: Acta baremación de méritos e proposta de contratación.

Provicencia da Alcaldía: Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas.

 

(05/09/2019) Convocatoria Técnico auxiliar deportivo: Resolución da Alcaldía: Listado provisional de admitidos e excluídos. Prazo de 5 días hábiles para subsanar.

 

(05/09/2019) Resolución de Alcaldía: O Teu Primeiro Emprego.

 

(03/09/2019) Acta Tribunal para a selección de 3 Mantedores de edificios-Conserxes para CEIP´s (cualificación da proba práctica).

Providencia da Alcaldía: Requirimento para realización da proba de galego.

 

(02/09/2019) Providencia da Alcaldía: Requirimento de documentación tras renuncia. Prazo: 3 días hábiles.

 

(30/08/2019) Constitución do tribunal para a selección de 1 informador/a para a oficina de turismo, relación de persoas aspirantes admitidas e excluídas e data da proba

 

(30/08/2019) O Teu Primeiro Emprego: Acta Tribunal con puntuacións definitivas e proposta de contratación.

Providencia de Alcaldía: Requirimento de documentación ás persoas seleccionadas. Prazo: 3 días hábiles.

 

(27/08/2019) Lista de admitidos/as do proceso selectivo de mantedores/as de edificios-conserxes e data da proba.

 

(22/08/2019) Bases reguladoras do proceso selectivo dun funcionario interino auxiliar administrativo para atender a acumulación de tarefas existentes no departamento de Servizos Sociais

ANEXO I-Instancia.doc

ANEXO II-Baremacion de meritos.doc

Prazo de presentación de instancias desde o 23 de agosto ata o 5 de setembro.

 

(20/082019) Acta de Tribunal Programa "O Teu Primeiro Emprego" valoración provisional de méritos e corrección de documentación.

 

(13/08/2019) Corrección erro da listaxe de defintiva de admitidos Bolsa de Emprego Festa Marisco 2019 categoría de caixeiros/as

 

(12/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas do Programa "O Teu Primeiro Emprego" financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra

 

(09/08/2019) Procedemento de selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico da Administración xeral adscrita á área de Intervención: anuncio de constitución do tribunal, corrección de méritos e fixación de criterios

 

(09/08/2019) Resolución da Alcaldía: listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e nomeamento do tribunal da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2019

 

(24/07/2019) Acta da comisión de avaliación para a selección de dous informadores/as para a oficina de turismo municipal (exp.: 243/2019)

 

(03/07/2019) Convocatoria de 2 prazas de informador/a de turismo

 

(27/06/2019) Bases que rexen a convocatoria de selección para a contratación, baixo a modalidade de contrato laboral temporal de 2 informadores para a oficina de turismo

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 1 patrón de embarcación deportiva para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluidos da selección mediante da selección mediante concurso-oposición libre para contratación de 5 sanitarios para a tempada estival.

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións. 

 

(10/06/2019) Listado provisional de admitidos e de excluídos da selección mediante consurso-opsición libre para contratación laboral temporal de 12 socorristas para tempada estival

Prazo de 3 días hábiles a partir do seguinte da publicación no Taboleiro de Anuncios para presentación de documentación de corrección e reclamacións.  

 

(05/06/2019) Bases da convocatoria do porceso seleccción mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 5 socorristas para a tempada estival e formación de lista de espera (Contrato de 2 meses)

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, (BOPPO do 4 de xuño de 2019)

 

(03/06/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 condutor de camión. Liña 3 Plan Concellos 2019 (expediente 2275/2018)

 

(03/06/2019) Corrección de erros de convocatoria de sanitarios

 

(24/05/2019) Resolución de Alcaldía do proceso de selección de 1 Peón Forestal do Programa APROL RURAL (Expdt.:158/2019) 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición libre para a contratación laboral temporal de 12 socorristas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da  convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposoción libre para a contratación laboral temporal de 7 sanitarios para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso oposición libre para a contratación laboral temporal de 1 patrón de embarcacións deportivas para a tempada estival 2019 e formación de lista de espera.

Presentación de solicitudes 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019 

 

(23/05/2019) Bases da convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición para contratación laboral temporal interina de 1 encargado/a do almacén municipal para substitución de traballador con reserva de praza.

Presentación de solicitude 10 días naturais desde o día seguinte da publicación do anuncio no BOPPO, o 23/05/2019

 

(16/05/2019) Acta do Tribunal - selección administrativo interino - 15 de maio de 2019

 

(16/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo interino

 

(13/05/2019) Corrección de erros na convocatoria dunha praza de administrativo/a interino/a

 

(09/05/2019) Certificado da XGL do acordo de aprobación de proposta e adxudicación da 'Bolsa Ernesto Otero Goday 2019'

 

(07/05/2019) Acta do Tribunal- selección administrativo/a interino/a - 6 de maio de 2019

 

(07/05/2019) Anuncio BOP- convocatoria praza administrativo/a interino/a

 

(07/05/2019) Cadro de puntuación de administrativo/a interino/a

 

(10/04/2019) Resolución de Alcaldía, puntuación definitiva baremo Operario de Instalacións Deportivas

 

(09/04/2019) Resolución da Alcaldía. Aprobación da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para participar no proceso de selección dun posto de administrativo/a interino/a (exp.: 292/2019) e data do exercicio da fase de oposición

 

(05/04/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais. Puntuación provisional de baremo de méritos

 

(04/04/2019) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso de selección para a contratación laboral temporal de 1 operario de instalacións deportivas municipais

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha xardineiro/a – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(01/04/2019) Resolución da Alcaldía. Convocatoria de selección para a contratación dun/dunha peón/peoa forestal – Liña 3: Plan Concellos 2019 (exp. 2275/2018)

 

(27/03/2019) Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais. Lista provisional de persoas admitidas e excluídas

 

(18/03/2019) Convocatoria dunha praza de administrativo interina

(18/03/2019) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección dun posto de administrativo do cadro de persoal plantilla do Concello do Grove

 

(04/03/2018) Resolución da Alcaldía. Proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo/a interino/a por acumulación de tarefas (6 meses)

 

(04/03/2019) Bases da convocatoria para a selección de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(04/03/2019) Subvención da Deputación de Pontevedra. Contratos Plan Concellos 2019

 

(26/02/2019) ACTA Tribunal auxiliar admintvo. n. 7 por acumulación de tarefas - de 25 febreiro 2019 (puntuacións)

 

(25/02/2019) DECRETO 2019-0061 [Resolución 25-02-2019 ANEXO corrección erro material listaxe definitva admitidos proceso aux admtvo acum tarefas 6 meses]

 

(21/02/2019) Resolución da Alcaldía para aprobar definitivamente a listaxe de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo da praza de auxiliar administrativo interino por acumulación de tarefas

 

(18/01/2019) Lista definitiva de puntuación de valoración de méritos e data da proba práctica no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos

 

(11/01/2019) Lista provisional de puntuación de valoración de méritos no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(04/01/2018) Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas para aprticipar no proceso de selección dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(18/12/2018) Resolución listaxe puntuacións definitivas do proceso selectivo dun operario/a de instalacións deportivas municipais.

 

(18/12/2018) Decreto Corrección de erros puntuación baremación do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas

 

(18/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de Encargado/a do Mercado Municipal-mantedor/a de edificios públicos.

 

(14/12/2018) Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar no proceso selectivo dunha praza de técnico/a de Administración xeral, adscrito/a á área de Intervención

 

(10/12/2018) Resolución resultados provisionais do proceso selectivo para operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(03/12/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 encargado/a do mercado municipal-mantedor/a de edificios públicos por procedemento de urxencia

 

(28/11/2018) Convocatoria para a realización da proba práctica para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas

 

(22/11/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 operario/a de instalacións deportivas municipais

 

(18/10/2018) Lista puntuacións dos/as alumnos/as-traballadores/as preseleccionados/as para participar no Obradoiro dual de emprego "A Lanzada" e convocatoria para a entrevista persoal: 19/10/2018.

 

(15/10/2018) Listaxe provisional do proceso de seleción do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "A Lanzada" (O Grove)

Cartel informativo das listas provisionais.

 

(15/10/2018) Bases reguladoras e convocatoria polo sistema de concurso-oposición da selección de 1 operario de instalacións deportivas municipais por procedemento de urxencia

 

(05/10/2018) Decreto de corrección de erros nas Bases a para provisión en réxime de interinidade dun posto técnico de Admón. xeral adscrito á área de intervención no Concello do Grove

 

(02/10/2018) Bases para a selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de técnico de Administración xeral, adscrito á área de Intervención, do Ilmo. Concello do Grove

 

(01/10/2018) Apertura de prazo extraordinario Bolsa de Emprego da Festa do Marisco de 2018. (Apertura o día 2 de outubro de 2018).

 

(28/09/2018) Bases selección alumnos Obradoiro de de Emprego A Lanzada

 

(28/09/2018) Bases selección equipo directivo Obradoiro de Emprego A LAnzada

 

(28/09/2018) Lista definitiva de puntuacións porceso de Selección Ténico/a en Orientación Laboral e convocatoria da proba práctica de oposición.

 

(26/09/2018) Resolución de Alcaldía Lista definitiva de puntuacións e resultados do sorteo de cada categoría da Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018

 

(26/09/2018) Resolución Alcaldía resultado selección de Conserxe-Mantedores de Edificios.

 

(24/09/2018) Decreto de corrección de erros nas bases de enxeñeiro interino e ampliación de prazos

 

(14/09/2018) Convocatoria e bases para a provisión en réxime de interinidade dun posto de enxeñeiro/a de edificación

 

(14/09/2018) Apertura urxente da categoría de Ax. de Cociña para a Bolsa de Emprego para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco. Prazo 3 días hábiles

 

(13/09/2018) Convocatoria proba práctica conserxes, día 17 de setembro.

 

(13/09/2018) Listaxe provisional de puntuación das persoas candidatas nas categorías establecidas na Bolsa de Emprego para a Contratación Laboral Temporal da Festa do Marisco de 2018. Prazo de reclamacións: 5 días hábiles (ata o xoves da semana próxima, incluído).

 

(11/09/2018) Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(04/09/2018) Listaxe de persoas admitidas e excluídas dos postos de conserxes-mantedores de edificios.

 

(20/08/2018) Listaxe definitiva de persoas candidatas admitidas e excluídas na Bolsa para a contratación laboral temporal da Festa do Marisco 2018 en cada categoría:

Listaxe>

 

(20/08/2018) Convocatoria de 3 prazas de conserxe-mantedor/a de edificios para os CEIP de Comeniño, As Bizocas e Rosalía de Castro. Prazo para presentar solicitudes: ata o luns 27 de agosto de 2018.

Bases e modelo de solicitude>

 

(02/08/2018) Convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo por acumulación de tarefas

 

(31/07/2018) Listaxe provisional de Admitidos e Excluidos na Bolsa de Emprego da Festa do Marisco 2018. Prazo para presentar documentación: do 1 ao 7 de agosto de 2018

 

(02/07/2018) Acta da Comisión de Valoración da convocatoria da Bolsa Ernesto Goday 2018

 

(26/06/2018) Listaxe  definitiva de persoas admitidas e excluídas para a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local

 

(20/06/2018) Acta do tribunal da selección de socorristas, patrón de embarcacións deportivas e sanitarios praias no Concello do Grove para o 2018

 

(14/06/2018) Bases específicas da bolsa de emprego para a contratación do persoal laboral temporal da Festa do Marisco de 2018>

Anexo I>

Anexo II>

 

(12/06/2018) Resolución da Alcaldía sobre o nomeamento do tribunal para a selección de socorristas, sanitarios e patrón de embarcacións e relación de aspirantes admitidos e excluídos

 

(06/06/2018) Acta do tribunal da selección do coordinador técnico de socorrismo en praias do Concello do Grove para 2018

 

(06/06/2018) Listaxe de persoas admitidas á selección de sete auxiliares de policía local do Grove

Addenda>

 

(01/06/2018) Anuncio BOP. Resolución de persoas admitidas e excluídas á selección de sete auxiliares de policía local. Listaxes provisionais

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases contratación socorristas e patrón. Convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2018

 

(23/05/2018) Anuncio BOP. Bases para a contratación de sanitarios. Bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria de coordinador técnico socorrismo en praias (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(15/05/2018) Anuncio BOP convocatoria Auxiliares Policía Local (Prazo 10 días naturais a partir do día seguinte á publicación)

 

(07/05/2018) Bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de socorristas e patrón de embarcacións deportivas así como a formación dunha bolsa de socorristas e patróns de embarcacións para praias para a temporada estival 2018

 

(07/05/2018) Baremo para unha bolsa de sanitarios para praias 2018

 

(07/05/2018) Bases para a selección dun coordinador técnico socorrismo en praias do Concello do Grove para o ano 2018

 

(07/05/2018) Prego de condicións que rexerán a contratación laboral temporal de 7 auxiliares de policía local para o ano 2018 por un período de catro meses Modelo de instancia>

 

(28/03/2018) Lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos e designación do tribunal para a formación dunha bolsa de emprego de monitores deportivos de pádel.

 

(28/02/2018) Bolsa de emprego monitor/a deportivo/a de pádel Concello do Grove

                     BASES>

 

(12/12/2017) Lista puntuación provisional candidatos/as Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería. Reclamacións 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación (ata 19 de decembro de 2017).

 

(09/11/2017) Listaxe definitiva de persoas admitidas na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

 

(16/10/2017) Listaxe de persoas admitidas e de excluídas na Bolsa de Emprego Xeral Categoría de Xardinería.

Prazo para emendar os defectos: do 16 ao 20 de outubro

 

(19/06/2017) Listaxe de admitidos e calendario de actuacións praza socorristas, patrón e sanitarios 2017

 

(08/06/2017) Baremo dunha bosa de sanitarios para praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(08/06/2017) Bases da convocatoria e bolsa de socorristas e patrón 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo

 

(30/05/2017) Exames e actas para a selección de sete auxiliares de policía local

 

(30/05/2017) Notas da valoración de méritos e do exame do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 coordinador técnico socorrista 2017

 

(25/05/2017) Resultado das puntuacións obtidas no proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun auxiliar de turismo

 

(25/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun coordinador de praias 2017

 

(19/05/2017) Anuncio da acta do tribunal para a selección dun/dunha auxiliar de turismo. Fase oposición

 

(15/05/2017) Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos e designación do Tribunal que ha de xulgar o proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 7 prazas de auxiliar de policía local

 

(08/05/2017) Lista de admitidos, excluídos, tribunal e probas físicas auxiliares de policía

 

(04/05/2017) Bases de coordinador de socorrismo en praias 2017

Nota: o prazo de presentación de instancias comezará a partir da publicación do anuncio no xornal Faro de Vigo.

 

(04/05/2017) Lista de persoas admitidas, tribunal e data de exame dos auxiliares de turismo

 

(21/04/2017)

axenda

noticias

Rede de
bibliotecas

perfil do
contratante

portal de
turismo

boletín ADL

Apúntate ao noso boletín

boletín OMIX

Apúntate ao noso boletín

avisos sms

síguenos en
logotipo consellería innovación e industria logotipo Ministerio Industria, turismo y comercio logotipo FEDER

2020. Concello do Grove, Praza do Corgo nº 1 | T. 986 73 09 75 | F. 986 73 13 58
aviso legal | créditos | rss
páxina accesible AA rss